Kerkplein 6

5995 BA Kessel

077-4622555

Bij spoed toets 1

Praktische Informatie

Balie assistente

Praktische Informatie

Voor het afhalen van bestelde medicijnen is de apotheek geopend van 08.00-10.30, 11.00-12.30 en van 16-00 – 17.00 uur.

Wij hebben dagelijks werkoverleg 10.30 – 11.00 uur en middagpauze van 12.30 – 13.00 uur

Op deze tijden zijn wij alleen voor SPOED bereikbaar (telefonisch via keuzeoptie 1): 12.00-14.00uur en  16.00-17.00 uur

Ga op de startpagina naar het kopje ”aanmelden”. Uitsluitend mensen woonachtig in Kessel of Kessel-Eik kunnen zich bij ons inschrijven.

Ga naar onze pagina Apotheek, klik hier.

Voor het opvragen van uitslagen van bloedonderzoek of röntgenfoto’s, kunt u ’s ochtends tussen 11.00 en 12.00 uur, en ’s middags tussen 14.00 en 16.00 uur bellen. Als de huisarts uw uitslagen gezien heeft, schrijft deze het behandelplan in uw dossier; de assistente kan dit dan direct doorgeven aan u.

Soms zijn de uitslagen nog niet beoordeeld en zal de assistente eerst moeten overleggen met de huisarts.

Om uw privacy te beschermen verzoeken wij u vriendelijk níet naar de balie van de huisartsenpraktijk te komen voor het opvragen van uitslagen. Hiervoor kunt u beter telefonisch contact opnemen. De doktersassistente kan u dan rustig te woord staan. Dit voorkomt tevens ongemakkelijke situaties aan de balie met wachtenden achter u.

Bloedafname

Indien u een bloedprikformulier van uw huisarts, specialist of praktijkondersteuner hebt gekregen, kunt u op verschillende plaatsen terecht voor bloedafname.

U dient hiervoor een afspraak te maken! Dit kan op de website www.mijnviecuri.nl of telefonisch via 077-230 55 55

Indien u door ziekte niet van huis kunt, kunnen wij er voor zorgen dat u thuis geprikt wordt. Dit kunt u aangeven bij de doktersassistente.

Lokatie huisartsenpraktijk Kessel

Elke maandag en woensdag van 08.00 tot 9.00 uur komt er een medewerker vanuit VieCuri Medisch Centrum bij ons in de praktijk voor bloedafname.

Lokatie gemeenschapshuis Kessel-Eik

Elke maandag van 09.45 tot 10.15 uur.  Lindelaan 4, 5995 NM Kessel-Eik.

Lokatie VieCuri Medisch Centrum Venlo

Centrum voor Diagnostiek, op routenummer 11.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur; zaterdagochtend van 8.00 tot 10.00 uur.
» Per 1 juli 2021 verlangt VieCuri dat u voor bloedafname een afspraak maakt, telefonisch of digitaal.

Lokatie VieCuri Regiopoli Peel en Maas – PanSana

Het ziekenhuis VieCuri Medisch Centrum heeft een zogenaamde “buitenpoli” in Panningen.
Adres: PanSana (tegenover Pantaleon), John F. Kennedylaan 8 te Panningen.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur.
» Let opBloedprikken kan alleen op afspraak!!! U kunt een afspraak maken via uw patiëntenportaal van het VieCuri. 

» Let op: kinderen t/m 5 jaar worden, op verzoek van VieCuri, níet op buitenlocaties geprikt, maar alleen in het ziekenhuis in Venlo zelf..

» Klik hier voor uitgebreidere informatie over de bloedpriklokaties van VieCuri Medisch Centrum.

» Klik hier voor meer informatie over de Polikliniek Peel en Maas te Panningen.

Denk aan uw ponskaartje/ziekenhuispasje en legitimatiebewijs!

 

Rontgen

Voor het maken van röntgenfoto’s kunt u terecht in het ziekenhuis in Venlo en op de buitenpoli in Panningen. U dient altijd een radiologieaanvraag van uw huisarts of specialist mee te nemen.

Lokatie VieCuri Medisch Centrum Venlo

U kunt voor het maken van röntgenfoto’s terecht in het Centrum voor Diagnostiek, op routenummer 11.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur; zaterdagochtend van 8.00 tot 10.00 uur.

Lokatie VieCuri Regiopoli Peel en Maas – Pantaleon

U kunt ook terecht bij de Regiopoli Peel en Maas te Panningen. Deze is gelokaliseerd in het Pantaleon.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 12.45 en 17.00 uur.
Adres: Pantaleon, 2e etage, Steenbakkersstraat 6 te Panningen.
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

» Klik hier voor meer informatie over de Regiopoli Peel en Maas te Panningen.

» Klik hier voor uitgebreidere informatie over röntgenonderzoek bij VieCuri Medisch Centrum.

Denk aan uw ponskaartje/ziekenhuispasje en legitimatiebewijs!

Vragen?

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Radiologie via (077) 320 68 40.

Waarom uw arts geen medische verklaring geeft

Het afgeven van een medische verklaring is niet mogelijk op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patient, waarbij hij/ zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan kunnen zijn; is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (en dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

Download hier de KNMG-verklaring over medische verklaringen.

Vragen rond het levenseinde

Vragen rond het levenseinde staan op dit moment erg in de schijnwerpers in het nieuws. Dat merken wij ook in de praktijk. Het is een belangrijk onderwerp om over te denken en met uw naasten over te spreken.

Op deze website vindt u informatie wat een wilsverklaring is en wat het niet is. Ook vindt u belangrijke informatie over keuzes rond het levenseinde en vragen die u uzelf en uw dokter kunt stellen.

Hoe kan ik een wilsverklaring opstellen?

Zowel via bovenstaande link als via de website van de rijksoverheid kunt u informatie vinden over hoe u uw wensen kunt vastleggen. Van meer belang nog is dat u op tijd het gesprek met uw naasten aangaat over uw levenseinde en eventuele wensen.

Download hier een voorbeeld wilsverlaring tot niet reanimeren.
Download hier een voorbeeld verklaring behandelverbod

Arts is niet verplicht om mee te werken met euthanasie

Een arts is niet verplicht om euthanasie uit te voeren. Ook niet als de patiënt een wilsverklaring heeft opgesteld. Levensbeëindiging op verzoek is geen plicht van de arts en geen recht van de patiënt. Soms gaat de wens uit de wilsverklaring bijvoorbeeld in tegen de regels van de beroepsgroep.

Als een arts de euthanasie niet zelf wil uitvoeren, moet hij dit altijd met de patiënt bespreken. Tijdens het gesprek moet de arts benoemen wat de mogelijkheden voor de patiënt zijn. Misschien kan hij de patiënt palliatieve zorg geven of doorverwijzen naar een andere arts. Ook binnen Huisartsenpraktijk Kessel denken de artsen vanuit hun eigen morele en ethische achtergrond verschillend over het zelf al of niet uitvoeren van euthanasie. Ga daarom tijdig in gesprek met uw dokter.

Download hier een voorbeeld euthanasieverklaring.

En wat is palliatieve sedatie?

Bij palliatieve sedatie geeft een arts u medicijnen waardoor u gaat slapen. Dit is een mogelijkheid voor als u aan het einde van uw leven veel pijn heeft, of bijvoorbeeld erg benauwd bent. Het lukt niet om deze klachten op een andere manier te verminderen. Door de palliatieve sedatie slaapt u en heeft u geen last meer van de pijn of benauwdheid.

U sterft bij palliatieve sedatie niet door de sedatie. U overlijdt door de ziekte die u heeft. Het is een natuurlijk overlijden, waarbij u geen last meer heeft van pijn, benauwdheid of andere ernstige klachten.

De arts beslist om te starten met palliatieve sedatie. Hij zal dit eerst met u bespreken als dat kan. Als dat niet mogelijk is, dan overlegt hij met uw partner of een van uw naasten.

Palliatieve sedatie is een wettige (normale) medische handeling, die hoort bij de mogelijkheden die uw arts kan bieden bij de begeleiding naar het einde. Er is hiervoor geen wilsverklaring van de patient nodig.

Meer lezen over palliatieve sedatie:

palliatieve sedatie

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg maar is uitgezonderd van het eigen risico

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg van de verzekering en gaat niet af van uw eigen risico: u niet hoeft te betalen voor een bezoek aan of van de huisarts, assistente en praktijkverpleegkundige. Ook niet voor de onderzoeken die op de praktijk volledig door onszelf worden gedaan, zoals een bloeddrukmeting, een 24-uur bloeddrukmeting, zwangerschapstest (op medische gronden), bloedsuikertest etc.

Ook de hulp van onze praktijkondersteuners somatiek en GGZ vallen buiten het eigen risico.

Enkele onderzoeken in de huisartsenpraktijk wel ten last van het eigen risico

De diagnostiek van hartritmestoornissen  – met een holter – en teledermatologie zijn een uitzondering omdat hiervoor door ons de specialist geraadpleegd wordt. Ook voor de CRP bepaling worden u kosten berekend, aangezien de apparatuur voor dit onderzoek en de beheer van de uitslagen door het ziekenhuis VieCuri aan ons geleverd wordt.

De kosten voor teledermatologie bedragen 65-85 euro. Deze kosten worden door Kysos, de organisatie die de teledermatologie regelt bij de zorgverzekering in rekening gebracht. De kosten vallen onder de basisverzekering en komen ten laste van uw eigenrisico, tenzij de verzekeraar hier met Kysos andere afspraken over heeft gemaakt.

Aanvullend onderzoek dat de huisarts aanvraagt – eigen risico aanspreken

Als uw huisarts extra onderzoeken aanvraagt, zoals bloedonderzoek of een röntgenfoto, dan gaan de kosten eerst af van uw eigen risico. Ook medicijnen die de arts voorschrijft vallen onder uw eigen risico. Daarbij is het zo dat sommige medicijnen (bijv. maagmiddelen en slaapmiddelen) niet meer vergoed worden, die moet u in ieder geval zelf betalen, of u uw eigen risico al heeft opgemaakt of niet. Voor de kosten van medicatie zie www.medicijnkosten.nl.

Medicijnen buiten het eigen risico en preferente medicatie

Voor sommige (voorkeurs-)medicijnen wordt geen aanspraak gemaakt op uw eigenrisico. Dit is een extra kostenvoordeel dat sommige zorgverzekeraars bieden door prijsafspraken met fabrikanten te maken. Als u van de betreffende soort medicatie het preferente middel van uw zorgverzekeraar gebruikt, dan wordt dit niet verrekend met het eigen risico. Deze “deals” verschillend per jaar, per zorgverzekeraar en per polis. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Sommige verzekeraars vergoeden van medicijnen die behoren tot de basiszorg alleen een bepaald merk/fabriek, ook dit is om (polis-)kosten te drukken. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw verzekeraar en uw apotheek (niet bij uw huisarts!). Informeer u tevoren goed over het medicatiebeleid als u een zorgpolis afsluit.

hier voor de voorkeursregeling van VGZ en hier voor de voorkeursregeling van CZ

Er is nogal wat onduidelijkheid ontstaan over de vergoeding van medicijnen door verzekeraars, het begrip “medisch noodzaak” en de rol van uw huisarts daarin.

E-mail algemeen; assistente.kessel@cohesie.org   -> LET OP,  NIET voor medische vragen. Hiervoor kunt u via uw account een e-consult aanvragen.

E-mail apotheek; apotheekkessel@cohesie.org -> LET OP, NIET voor het aanvragen van uw herhaalmedicatie.

Deze dienen schriftelijk worden aangevraagd bij voorkeur via mail. Graag de bevestiging van uw uitschrijving en de gegevens van uw nieuwe huisarts vermelden.

U kunt uw mail sturen naar:   assistente.kessel@cohesie.org

Translate »

Login in het portaal van uw Huisarts

Om uw dossier te bekijken dient u in te loggen in het patiëntenportaal. U hebt hier DigiD voor nodig.

Heeft u hulp nodig om in te loggen? Bekijk dan de instructie via de video.

Dossier inzage

Uw huisarts zet alle informatie over uw gezondheid in de computer. Dat heet een medisch dossier. De huisarts zet er bijvoorbeeld in welke ziektes u heeft, welke onderzoeken en behandelingen u heeft gehad en welke medicijnen u gebruikt. Zo staan uw medische gegevens allemaal bij elkaar.

Login in het portaal van uw Huisarts

Om uw actuele medicatie te bekijken en te herhalen dient u in te loggen in het patiëntenportaal. U hebt hier DigiD voor nodig. Klik op de knop hieronder om in te loggen.

 

Heeft u hulp nodig om in te loggen? Bekijk dan de instructie via de video.

Herhaalmedicatie

U kunt via deze website uw eigen chronisch actieve medicatie herhalen Helaas kan niet alle chronische medicatie via het portaal herhaald worden, bijv. opiaten.

Als u langere tijd één of meerdere medicijnen gebruikt, heeft de apotheek speciaal voor u een gratis service: zij zorgen ervoor dat uw medicijnen op een vooraf afgesproken tijdstip klaar staan. U hoeft dan bijna nooit meer een herhaalrecept bij uw huisarts aan te vragen.

Login in het portaal van uw Huisarts

Om een e-consult (een belangrijk minder dringend bericht) te versturen aan uw huisarts dient u in te loggen in het patiëntenportaal. U hebt hier DigiD voor nodig. Klik op de knop hieronder om in te loggen.

Heeft u hulp nodig om in te loggen? Bekijk dan de instructie via de video.

E-Consult

Bij minder dringende klachten kunt ons een e-Consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Login in het portaal van uw Huisarts

Om de uitslag van uw recente (lab-) onderzoek te bekijken dient u in te loggen in het patiëntenportaal. U hebt hier DigiD voor nodig. Klik op de knop hieronder om in te loggen.

Heeft u hulp nodig om in te loggen? Bekijk dan de instructie via de video.

Uitslagen onderzoek

Via Mijn Medisch Dossier is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen 
– Lichamelijk onderzoek 
– Toegangslogboek 
– Verslaglegging 
– Overgevoeligheden en bijzonderheden
– Mijn documenten 
– Actueel medicatieoverzicht

Registreer uzelf bij onze praktijk

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

Wij zijn open voor nieuwe inschrijvingen voor inwoners van Kessel en Kessel-Eik. Vul het formulier volledig in. U ontvangt binnen 72 uur een bevestiging van onze praktijk per mail.

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u een telefonische terugbelafspraak maken.

Neem hiervoor contact op met onze doktersassistente.

Bel voor een afspraak

Login in het portaal van uw Huisarts

Om online een afspraak te maken dient u in te loggen in het patiëntenportaal. U hebt hier DigiD voor nodig. Klik op de knop hieronder om in te loggen.

Heeft u hulp nodig om in te loggen? Bekijk dan de instructie via de video.

Heb ik wel een afspraak nodig?

Gebruik de keuzehulp:

Herhaalrecept Bestellen

Verwijderen
Call Now Button Ga naar de inhoud